Betaalt uw debiteur een factuur niet? Juridischpakket.nl kan u in drie fases terzijde staan:

U krijgt advies over wat u het beste in uw herinneringsbrieven en aanmaningen kunt zetten om juridisch gezien zo sterk mogelijk in uw schoenen te staan;
Als uw debiteur onverhoopt de factuur nog niet betaalt na een aantal herinneringen en aanmaningen, kunt u Van der Hulst Juridisch Advies vragen het verschuldigde bedrag namens u te incasseren door middel van het schrijven van brieven aan en het voeren van telefoongesprekken met uw debiteur;
Indien uw debiteur zelfs dan nog niet betaalt, kunt u Van der Hulst Juridisch Advies vragen namens u een rechtszaak aan te spannen. Als de rechter uw vordering toewijst kan betaling van uw vordering met een rechterlijke uitspraak in de hand worden afgedwongen bij uw debiteur, mits zij financieel draagkrachtig is.

Als u betaling van uw onbetaalde facturen toevertrouwt aan Juridischpakket.nl heeft u de volgende grote voordelen:

Juridischpakket.nls kan u direct een inschatting geven van de haalbaarheid van de zaak. Veel incassobureaus doen dit niet en nemen elke zaak klakkeloos aan met als gevolg dat een schuldeiser soms kosten maakt om een bedrag te incasseren dat niet geïncasseerd kan worden. Dat zal bij Van der Hulst Juridisch Advies minder vaak voorkomen;
Juridischpakket.nl kan uw debiteur al in de tweede fase van de incassoprocedure de juridische argumenten geven om te betalen. Veel incassobureaus geven geen juridische argumenten. Een brief van Van der Hulst Juridisch Advies heeft daarom meer overtuigingskracht, waardoor uw debiteur sneller geneigd zal zijn de factuur te betalen.
Door uw incassozaak in handen te geven van Van der Hulst Juridisch Advies heeft u gedurende het gehele incassotraject slechts met één contactpersoon te maken;
U betaalt geen abonnementskosten! Er zijn incassobureaus die meer dan € 350,00 als abonnementskosten vragen, waarna u slechts het recht heeft om een incassozaak in te dienen. U heeft dan nog niets! Als u dan een incassozaak indient moet u ook nog 15% van het bedrag van de vordering moet betalen met een minimum van meer van € 130,00. Van der Hulst Juridisch Advies werkt niet met abonnementen.