Wanneer een aannemer een klus aanneemt dan geldt er een waarschuwingsplicht. Dit houdt in dat de aannemer bij wet gezien verplicht is om de opdrachtgever tijdig te waarschuwen